Styrelse 2017

 

Ordförande: Leo Tiihonen

Vice ordförande: Lise-Lotte Eriksson tillika ansvarig för försäkringsfrågor

Sekreterare: Anita Bruun  ansvarig för kontakter/inbjudan av utländska domare

Kassaförvaltare: Christina Eriksson  

Ledamot: Carin Eriksson  prisansvarig

Ledamot: Susanne Karlsson-Eriksson 

Ledamot: Susanna Hoffrén

Suppleant: Mikael Hoffrén 

Suppleant: Irene Eriksson

Revisor: Zussie Hamrin

Materialförvaltare: Lars-Erik Eriksson                                                                                 

Webbansvarig: Birgitta Tiihonen

Heders Ordförande och ständig medlem: Margareta Foyer