Styrelse 2018

 

Ordförande: Leo Tiihonen

Vice ordförande: Lise-Lotte Eriksson tillika ansvarig för försäkringsfrågor

Sekreterare: Birgitte Eriksson

Kassaförvaltare: Christina Eriksson  

Ledamot: Anita Bruun

Ledamot: Carin Eriksson  prisansvarig

Ledamot: Irene Eriksson

Ledamot: Birgitte Eriksson

Suppleant: Birgitta Tiihonen

Revisor: Liselott Forsberg Eriksson

Materialförvaltare: Lars-Erik Eriksson                                                                                 

Webbansvarig: Birgitta Tiihonen

Ansvarig för kontakter/inbjudan av utländska domare: Anita Bruun

Heders Ordförande och ständig medlem: Margareta Foyer