Styrelse 2019

 

Ordförande: Leo Tiihonen

Vice ordförande: Anita Bruun

Sekreterare: Birgitte Eriksson

Kassör och Utbildningsansvarig : Christina Eriksson  

Ledamot: Irene Eriksson

Suppleant: Birgitta Tiihonen

Suppleant: Anki Åkesson

Revisor: Liselott Forsberg Eriksson

Materialförvaltare/Valberening: Lars-Erik Eriksson                                                                                 

Webbansvarig: Birgitta Tiihonen

birgitta.tiihonen@hotmail.com

Ansvarig för kontakter/inbjudan av utländska domare: Anita Bruun

Heders Ordförande och ständig medlem: Margareta Foyer