Styrelse 2019

Ordförande: Carin Eriksson

Vice ordförande: Anita Bruun

Sekreterare: Lizette Wiklund

Kassör och Utbildningsansvarig : Christina Eriksson 

Ledamot: Lise-Lotte Eriksson 

Ledamot: Rosett ansvarig: Irene Eriksson

Ledamot: Ann-Kristin Åkesson

Suppleant: Susanne Karlsson Eriksson

Revisor: Liselott Forsberg Eriksson

Materialförvaltare: Lars-Erik Eriksson                                                               Valberedning : Lars-Erik Eriksson, Sanna Sandahl, Malin Eriksson                 

Webbansvarig: Marie Hedman

Ansvarig för kontakter/inbjudan av utländska domare: Anita Bruun

Heders Ordförande och ständig medlem: Margareta Foyer