Om Föreningen

 

Vi är åtta exteriördomare som har bildat Svenska Rashundutställningsklubben (SRUK). Vi har alla arbetat som exteriördomare under många år såväl inom Svenska Hundklubben som i andra sammanhang nationellt och internationellt. Vår ambition är att utveckla utställningsverksamheten till gagn för den rasrena hundaveln och för hundägarna. Erfarna ringsekreterare har vi med oss.

  • Vi vill premiera sunda och funktionella hundar utan exteriöra överdrifter och med goda och tillgängliga temperament.
  • Vi vill särskilt uppmärksamma hundar som förutom att de är goda rasrepresentanter kan uppvisa arbetsmeriter för rasen. Ett arbetschampionat är, enligt vår mening, den finaste utmärkelse en hund kan få.
  • Vi vill arrangera ett antal nationella och internationella utställningar årligen där vår inriktning kan genomsyra verksamheten.
  • Vi har samarbete,  bland annat genom domarutbyte, med flera internationella hundorganisationer.
  • Vi vill särskilt arbeta för att ungdomar ska få möjlighet att visa hund och få fördjupade kunskaper i handling och hundkunskap.
  • Vi kommer att registrera hundar som fyller kriterierna.
  • Vi kommer att genomföra utbildning för nya ringsekreterare och vid behov även för nya domare.
  • Vi kommer att kunna erbjuda ringträningstillfällen och om intresse finns olika föredragstillfällen om t ex hundens historik och om olika raser.
  • Vi kan stå till tjänst för val av hundras till blivande hundägare.
  • Vi vill framför allt skapa trivsamma och positiva utställningar med insikten om att vi är på plats för utställarnas skull för att ge deras hundar en korrekt bedömning.