Fotoalbum

valpshow 1
valpshow 2
valpshow 3
Valpshow 4
Valpklass 1
Valpklass 2
Valpklass 3
Valpklass 4
Unghund 1
Unghund 2
Unghund 3
Unghund 4
Barn med Hund
Junior Handler 1
Junior Handler 2-3
Dagens Svenska Champion
Parklass 1
Parklass 2
Parklass 3
Par klass 4
Uppfödare Bis 1
BIS 1 Veteran
BIS 2 Veteran
BIS 3 Veteran
BIS 4 Veteran
BIS 1
BIS 2
BIS 3
BIS 4
Bis 5
Bis 6
Bis 7
Bis 8
Hederspris