Betalning från utlandet / Payment from overseas:

SWIFT  HANDSESS
IBAN    SE 8160000000000784383278

 

Prislista för att ställa hund hos oss samt medlemsavgift. Betalas in på Bg: 526-5632

 

Medlemsavgift:  250 kronor/år

Eventuell familjemedelem som bor samma adress ingår

Registreringsavg. 125 kr

Betalas in på Bankgiro:526-5632

Medlemskapet är rullande

 

Utställning:

Alla klasser för medlemmar 225 kronor --- Betalas in på Bankgiro: 526-5632

Alla klasser för icke medlemmar 275 kronor --- Betalas in på Bankgiro: 526-5632

 

Avgifter nedan betalas på utställningsplatsen i sekritariatet.

Valpshowavgift för såväl medlemmar som icke medlemmar 150 kronor

Juniorhandling 100 kronor

Barn med hund 30 kronor

Parklass 100 kronor är på samtliga utställningar

Utställningskatalog 30 kronor

Entréavgift 20 kronor